About Us

KEY WORDS

Crane rail, calculation analysis of stress, tensometric measurement, accumulation of fatigue failure.

ABSTRACT

This paper presents the assessment of crane rail load-bearing structure by tensometry in a metallurgical plant under hard working conditions and it assigns the remaining fatigue life of load-bearing structures, moreover it makes a proposal on its further performance.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 17, Issue 1, Pages 18 – 22, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Experimental and Calculation Determination of Crane Rail Fatigue Life

REFERENCES

[1] TREBUŇA,F. - BIGOŠ,P.: Intenzifikácia technickej spôsobilosti ťažkých nosných konštrukcií. Vienala, Košice,1998, ISBN 80-967325-3-6

[2] BIGOŠ,P.: Dynamická pevnosť a životnosť. Alfa, Bratislava, 1987
[3] HAIBACH, E.: Betriebsfestigkeit. VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1989
[4] ČAČKO,J.- BÍLÝ,M.- BUKOVECZKY,J.: Meranie, vyhodnocovanie a simulácia prevádzkových náhodných procesov. Veda, Bratislava,1984
[5] PUŠKÁR,A. - GOLOVIN,S.: Kumulácia poškodenia v procese únavy. Veda, Bratislava, 1981
[6] KLESNIL,M.- LUKÁŠ,P.: Únava kovových materiálů při mechanickém namáhání. Academia, Praha, 1975
[7] DYLAG,Z. - ORLOS,Z.: Únava materiálu a její zkoušení. SNTLNakladatelství technické literatury, Praha, 1968
[8] SINAY,J.- BIGOŠ,P.- BUGÁR,T.: Experimentálne metódy a skúšanie strojov. Alfa, Bratislava,1989
[9] BÍLY,M.: Únavové vlastnosti materiálov a súčastí. VŠT Košice, 1978
[10] LUKÁŠ,P.: Únava kovových materiálů při mechanickém namáhaní. Academia, Praha, 1975
[11] STN 73 1401 - Navrhovanie oceľových konštrukcií. SÚTN, 1998

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 16 guests and no members online