About Us

KEY WORDS

Energy-efficient building, thermal conditions, indoor air quality.

ABSTRACT

The current tendencies concerning optimisation of maintenance parameters with regard to thermal comfort and indoor air quality in office and commercial buildings have been presented. The heating, ventilating and cooling systems for the indoor environment design have been characterized. Results of investigations regarding the indoor environment parameters for selected, representative buildings – a traditional, modernized building and an energy-efficient building – have been compared. In the energy-efficient building, a high diversity of indoor air quality (IAQ) has been demonstrated. Effective ways of indoor environment parameter optimisation in the aspect of outdoor air stream minimisation with reduction in carbon dioxide levels regarding human-occupied areas have been proposed.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 17, Issue 1, Pages 24 – 31, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  The Analysis of Indoor Environment Parameters in Office Buildings

REFERENCES

[1] ASHRAE Standard 62:2001 Ventilation for Acceptable Indor Air Quality.

[2] Arbeitskreis der Dozenten für Klimatechnik: Handbuch der Klimatechnik, Verlag C.F. Müller, Karlsruhe, 1989.
[3] Bornehag C.G., Sundell J., Hägerhed-Engman L., Sigsgaard T.: Association between ventilation rates in 390 Swedish homes and allergic symptoms in children. 2005, Indoor Air, 15 (4), pp. 275-280.
[4] Dokumentacja techniczna budynku tradycyjnym zmodernizowanym w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.
[5] Dokumentacja techniczna budynku energooszczędnego w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.
[6] Dane do audytów energetycznych otrzymane z FEWE Katowice. http://www.transport.gov.pl
[7] Fang L., Wyon D.P., Fa nger P.O.: Sick building syndrome symptoms caused by low humidity. In: Tham, K.w., Sikhar, C., Cheong, D. (eds), Proceedings of Indor Buildings 2003.
[8] Fanger P., O.: Jakość powietrza wewnętrznego a zużycie energii. Energooszczędne kształtowanie środowiska wewnętrznego. Praca zbiorowa pod redakcją Popiołka Z. Politechnika Śląska – Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Gliwice 2005, s. 9-19.
[9] Ferdyn-Grygierek J., Baranowski A., Kaczmarczyk J.: Ocena jakości środowiska wewnętrznego i zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia w energooszczędnym
budynku biurowym. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 2009 nr 9, s. 12-17.
[10] Grychowski T.: Wspomaganie oceny komfortu cieplnego z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego. Pomiary, Automatyka, Kontrola 9 bis (2006), 38-40.
[11] Hendiger J., Ziętek P., Chudzińska M.: Wentylacja i klimatyzacja. Materiały pomocnicze do projektowania. Venture-Industries Sp. z o.o., Warszawa 2009.
[12] Holmes M.J., Hacker J.N.: Low-energy Design Techniques for a Sustainable Future:http://nceub.commoncense.info/uploads//HolmesHacker.pdf
[13] Horbaj P., Jasminska N.: Analysis of Economical Efficiency of Low-Temperature Heating Utilization and HW Supply in Combination with Solar Collectors in Housing and Municipal Sphere. Acta Mechanica Slovaca Vol.14 No. 01 (2010).
[14] Jones W.P.: Klimatyzacja. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 2001.
[15] Kekkonen E., Skaret E., Sundell J., Valbjorn O.: Indoor climate problems (investigation and remedialmeasures). Nordtest Project No. 995-91, Finland 1993.
[16] Koralik J., Olesen B., W., Toftum J.: Komfort cieplny w środowiskach z umiarkowanymi zmianami temperatury operacyjnej – obecny stan wiedzy. s. 428. (tłum. polskie) – Praca zbiorowa pod redakcją Z. Popiołka: Energooszczędne kształtowanie środowiska wewnętrznego. Centrum energetycznie Efektywnych Technik i Systemów Inżynierii Środowiska Wewnętrznego. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
[17] Laskowski L.: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
[18] Lipska B., Nawrocki W.: Podstawy projektowania wentylacji – przykłady. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
[19] Nantka M.: Predykcja zmienności temperatury powietrza w budynkach i pomieszczeniach. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 2002 nr 2, s. 24-34.
[20] Nantka M. B.: Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2000.
[21] Niemelä R., Tuomainen M., Reijula K., Seppänen O.: Potencjalne korzyści wynikające z czyszczenia przewodów wentylacyjnych i poprawy rozdziału powietrza w budynkach biurowych. Praca zbiorowa pod redakcją Popiołka Z. Politechnika Śląska – Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Gliwice 2005, s. 413-417.
[22] Raport z realizacji strategicznego projektu badawczego NCBiR nr SP/B/5/68017/10. „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” -Zadanie badawcze nr 5: „Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach” Politechnika Śląska PBS-5/RM-1/2010.
[23] Szczechowiak E., Porowski M.: Klimatyzacja i chłodnictwo, www.ee.put.poznan.pl/zasoby/kich/06klimaichl.pdf
[24] Szczechowiak E., Porowski M Komfort klimatyczny a projektowanie architektoniczne http://www.ee.put.poznan.pl/zasoby/kich/06klimaichl.pdf, s.28
[25] Wargocki P., Wyon D.P, Fanger P.O.: the performance and subjective responses of call-centre operators with new and used supply air filters at two outdoor air supply rates. 2004, Indor Air , Vol. 14 , Suppl. 8, pp. 7-16.
[26] Wyon D. P., Wargocki P.: Room temperature effects on office work. Part of: Creating the Productive Workplace. Taylor & Francis. London 2006.
[27] Wyon D.P., Fang L., Meyer H.W., Sundell J., Weirsoe C.G., Sederberg-Olsen N., Tsutsumi H., Agner T., Fanger P.O.: Limiting criteria for human exposure to low humidity indoors. Proc. Of Indor Air 2002/202, Monterey, vol. 4, pp. 400-405.

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 76 guests and no members online