About Us

KEY WORDS

Industrial zone, serious accident, risk, prevention.

ABSTRACT

The objective of this article is to introduce the proposal of the methodical procedure of the assessment of risks of technological equipment accidents situated especially in industrial zone sites. Synergetic phenomena or domino effects can occur in this type of dangerous equipment. The article aims especially on the risks emerging from the presence of dangerous substances, usually in smaller quantities and thus not subject to the legislation for the prevention of serious accidents.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 17, Issue 2, Pages 16 – 23, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Risk Assessment Procedure in Industrial Zones

REFERENCES

[1] Průmyslové zóny [Industrial zones, online]. Available at:http://www.prumyslove-zony.cz/blog/prumyslove-zony-53 [cit. 2013-04-12]

[2] ŠENOVSKÝ, P. Statistika zásahů HZS ČR v průmyslových zónách v letech 1997 – 2004 [Statistics of Czech Fire Rescue Services interventions in industrial zones in the years 1997-2004]. In Sborník konference Ochrana obyvatelstva 2007. Ostrava : SPBI, 2007. pp. 358-365. ISBN 978-80-86634-51-5
[3] PAVLISKA, P. Studie bezpečnosti areálu průmyslové zóny [Study of industrial zone safety]. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2010. 64 pp.
[4] ČESELSKÁ, T., ŠALÁTOVÁ, J., ŠENOVSKÝ, M.: Průmyslová zóna Ostrava Hrabová [Industrial zone Ostrava-Hrabová]. In Sborník konference Požární ochrany 2008. Ostrava : SPBI, 2008, pp. 83-93 ISBN 978-80-7385-040-1
[5] ARAMIS „Accidental Risk Assessment Methodology for Industries in the framework of the SEVESO II directive“, User Guide, contract number: EVG1–CT–2001–00036, December 2004, http://mahb.jrc.it/fileadmin/ARAMIS/downloads/ARAMIS_FINAL_USER_GUIDE.pdf
[6] DGRNE (Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement), Walloon Region Ministry, Belgium, 2000, Vade Mecum: Spécifications techniques relatives au contenu et à la présentation des études de sécurité, Cellule Risque d’Accidents Majeurs
[7] Delvosalle C., Fiévez C., Pipart A.: ARAMIS Project, Deliverable D.1.C., 2004
[8] Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Analýza a hodnocení rizik závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Věstník Ministerstva životního prostředí, částka 3, roč. 17, s. 1 – 15, ISSN 0862-9013
[9] KELNAR, Lubomír. Metodologie pro identifikaci a vyhodnocení synergických a kumulativních jevů – Část 1 Metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů [Method for the identification and assessment of synergetic and cumulative effects – Part 1: Method for the study of synergetic and cumulative effects, online]., Praha, Ministerstvo životního prostředí, 2002, 30 pp., available at: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodicke_pokyny_ odboru_enviro_rizik/$FILE/oer_MP_KSJ_cast_1-2002.pdf [cit.2013-04-17]
[10] KELNAR, Lubomír. Metodologie pro identifikaci a vyhodnocení synergických a kumulativních jevů – Část 2 Návod na použití metodologie [Method for the identification and assessment of synergetic and cumulative effects – Part 2: Guidance on the method use, online]., Praha, Ministerstvo životního prostředí, 2002, 32 pp., available at http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik/$FILE/oer-MP_KSJ_cast_2-2002.pdf [cit.2013-04-17]

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 30 guests and no members online