About Us

KEY WORDS

Aerosol, nanoparticle, shape and surface of nanoparticles, toxicity.

ABSTRACT

The contribution presents results of measurements and evaluation of concentrations of nano- and microparticle aerosols in a joinery, metallurgical operation and uranium ore mine. The obtained results have been analyzed from the viewpoint of potential toxicity and in respect to the shape of nanoparticles. The contribution also presents results of tests of effectiveness of respirators as primary and basic personal protection equipment.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 17, Issue 2, Pages 90 – 102, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Identification of Nano- and Microparticle Aerosols Generated in Selected Operations

REFERENCES

[1] David, A.; Wagner, G.R. (1998). Respiratory system. In: Encyclopaedia of occupational health and safety, 4th edition. Stellman JM, ed. Geneva: International Labour Office, pp.101-107.

[2] Rozman, K.K,; Klaassen, C.D. (2001). Absorption, distribution and excretion of toxicants. In: Casarett and Doull’s Toxicology: the Basic Science of Poisons, sixth edition.
Klaassen, C.D. ed. New York: McGraw-Hill, pp.105-132.
[3] Winder, C. (2004). Toxicology of gases, vapors and particulates. In: Occupational Toxicology. Second edition. Winder C, Stacey NH, eds. Boca Raton: CRC Press, pp.399-424.
[4] Lundborg, M.; Johard, U.; Lástbom, L.; Gerde, P.; Camner, P. (2001). Human alveolar macrophage phagocytic function is impaired by aggregates of ultrafine carbon particles. Environmental Research, Vol. 86,pp.244-253.
[5] Donaldson, K.; Stone,V.; Tran, C.L.; Kreyling, W.; Borm, P.J. (2004). Nanotoxicology. Occupational and Environmental Medicine, Vol. 61, pp.727-728.
[6] Peters, K.; Unger, R.E.; Kirkpatrick, C.J.; Gatti, A.M.; Monari, E. (2004). Effects of nano-scaled particles on endothelial cell function in vitro studies on viability, proliferation and inflammation. Journal of Materials Science Material in Medicine, Vol.15, pp.321-325.
[7] Renwick, L.C.; Brown, D.; Clouter, A.; Donaldson, K. (2004). Increased inflammation and altered macrophage chemotactic responses caused by two ultrafine particle types. Occupational and Environmental Medicine, Vol. 61,pp.442-447.
[8] Borm, P.; Robbins, J.A.; Haubold, D.; Kuhlbusch, S.; Fissan, X.; Donaldson, H.; Schins, K.R.; Stone,V.; Kreyling, W.; Lademann, J.; Krutmann, J.; Warheit, D.; Oberdorster, E.(2006). The potential risks of nanomarerials: a review carried out for ECETOC. Particle and Fibre Toxicology, Vol. 3,pp1-35.
[9] Brunner, T.J.; Wick, P.; Manser, P.; Spohn, P.; Grass, R.N.; Limbách, L.K.; Bruinink, A.; Stark, W.J. (2006). In vitro cytotoxicity of oxide nanopartícles: comparison to asbestos, silica, and the effect of particle solubility. Environmental Science Technology, Vol. 40,pp.4374-4381.
[10] Gojova, A.; Guo, B.; Kota, R.S.; Rutledge, J.C.; Kennedy, I.M.; Barakat, A.I. (2007). Induction of Inflammation in vascular endothelial cells by metal oxide nanoparticles: effect of particle composition. Environmental Health Perspectives, Vol. 115, pp.403-409.
[11] Dechsakulthorn, F.; Hayes, A.; Bakand, S.; Joeng, L.; Winder, C. (2008). In vitro cytotoxicity of selected nanopartides using human skin fibroblasts. AATEX Journal, Vol. 14,pp.397-400.
[12] Nel, A.; Xia, T.; Mádler, L.; Li, N. (2006). Toxic potential of materials at the nanolevel. Science, Vol. 311,pp.622-627.
[13] Nel, A. E.; Mädler, L.; Velegol, D.; Xia, T.; Hoek, E. M. V.; Somasundaran, P.; Klaessig, F.; Castranova, V.; Thompson, M. (2009).Uderstanding biophysicochemical interactions at the nano-bio interface, Nature Materiále, Vol. 8, pp. 543-557.
[14] Bakand, S.; Hayes, A.; Dechsakuthorn, F. (2012) Nanoparticles: a review of particle toxikology following inhalation exposure, Inhalation Toxicology, Vol.24, pp.125-135.
[15] Medinsky, M.A.; Bond, J.A. (2001). Sites and mechanisms for uptake of gases and vapors in the respiratory tract. Toxicology, Vol. 160,pp.165-172.
[16] Dockery, D.W.; Pope, C.A.; Xu, X.; Spengler, J.D.; Ware, J.H.; Fay, M.E.; Ferris, B.G.; Speizer, F.E. (1993). An association between air pollution and mortality in six U.S. cities. The New England Journal of Medicine, Vol. 329, pp.1753-1759.
[17] Chauhan, A.J.; Johnston, S.L. (2003). Air pollution and infection in respiratory illness. British Medical Bulletin,Vol. 68, pp.95-112.
[18] Kan, H.; London, S.J.; Chen, G.; Zhang, Y.; Song, G.; Zhao, N.; Jiang, L.; Chen, B. (2008). Season, sex, age, and education as modifiers of the effects of outdoor air pollution on daily mortality in Shanghai, China: The Public Health and Air Pollution in Asia (PAPÁ) Study. Environmental Health Perspectives, Vol. 116,pp.1183-1188.
[19] Rückerl, R.; Schneider, A.; Breitner, S.; Cyrys, J.; Peters, A. (2011). Health effects of particulate air pollution: A review of epidemiological evidence. Inhalation Toxicology, Vol. 23, pp.555-592.

[20] Nohavica, D. (2009). Respirační a kardiovaskulární problémy související s nanočásticemi. NANOCON 2009, Rožnov pod Radhoštem, sborník abstraktů pp. 76, ISBN 978-80-87294-12-3

[21] Klouda, K.; Brádka, St.; Otáhal, P. (2012). Experiences with Antropogenic Aerosol Spread in the Environment, Chapter 17, Atmospheric Aerosols-Regional Characteristics-Chemistry and Physics, Intechopen.com, 2012, ISBN: 978-953-51-0728-6
[22] Klouda, K.; Matheisová, H. (2012). Tepelná stabilita sedimentovaných prachů z vybraných exotických dřev. Požární ochrana 2012, Sborník pp.113 – 116,

ISBN 978-80-7385-115-6.
[23] Seque, D. M. (2010), Mineralogická charakteristika nového sulfidického zrudnění z uranového dolu Rožná, bakalářská práce, Masarykova univerzita,Brno, pp.28.

[24] Hajek, A. (2007), 50. vyroči zahajeni těžby na ložisku Rožná 1957–2007, Diamo, pp..60.
[25] Dobiášová, H. (1987), Uranové Doly, Dolní Rožínka 1957-1987. Brno, pp. 80.
[26] Jankovský, M.; Lachman, J.; Staszková, L. (1999), Chemie dřeva. Česká zemědělská univerzita, Praha 1999, ISBN 80-213-0559-2.
[27] Kožíšek, F.; Jeligová, H.; Havel, B. (2013), Stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k limitní hodnotě uranu v pitné vodě ze dne 12. 3. 2013.
[28] Klusáková, L. (2010), Těžba uranu v prostoru Dolní Rožínky a zdravotní rizika horníků, diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, pp. 41.
[29] Chronic Ingestion of Uranium in Drinking Water: A Study of Kidney Bioeffects in Humans, Toxicological Sciences 1998, Vol. 43, pp. 68-77.
[30] Uran v pitné vodě – hodnocení rizika z hlediska chemické toxicity, Státní zdravotní ústav Praha, (2001), pp. 10.
[31] Hanusková, V. (2008), Výskyt uranu v pitné vodě Jihomoravského kraje a jeho stanovení , diplomová práce,Vysoké učení technické v Brně, pp. 44.
[32] Jeligová, H. (2009), Uran v pitné vodě, Kinetika uranu v organismu,Toxikologická informace SZU Praha.
[33] Kafka, Z.; Punčochářová, J. (2002). Těžké kovy v přírodě a jejich toxicita. Chemické listy , Vol.96, pp. 611- 617.

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 22 guests and no members online