About Us

KEY WORDS

Laminate composite, FEM model, delamination.

ABSTRACT

The following article shows the FEM model of a laminate composite reinforced with fabric made of roving of carbon fibres. The model considers the internal structure of the reinforcement. This model was used for a simulation of a crack propagation in the 16-layers of carbon fibre laminate. The analyses were conducted in reference to the first way of cracking. The results of the simulation were then compared with the results of the experiments.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 17, Issue 3, Pages 80 – 86, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  FEM Model for Studying Delamination in Fabric-reinforced Laminate Composites

REFERENCES

[1] Barbero Ever J.: Introduction to composite material design, Taylor & Francis 2010.

[2] Czarnocki P., Dobrzański P.: Wykorzystanie elementów kohezyjnych do symulacji rozwoju rozwarstwień w laminatach polimerowych, Przegląd Mechaniczny 6/2012
[3] JOchelski S.: Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych, WNT, Warszawa 2004.
[4] Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
[5] BStadnicki J., Tokarz Z.: Model obliczeniowy kompozytu warstwowego – kalibracja z wykorzystaniem optymalizacji, XI Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji: materiały konferencyjne, Jurata 2006.
[6] Stadnicki J., Tokarz Z.: Structutal analysis of selected constructions made of fabric laminate composite, Acta Mechanica Slovaca, Koszyce 2007, R.11 [nr] 4-A
[5] Dominique Francois, ‘’Technical engineering, Part I: Mechanical testing of materials’’, CNRS, Paris.
[6] P. Laurent, ‘’Experimental Methods for Materials Testing cold’’, cf. p17.
[7] Mc Lean (d),’’Mechanical properties of metals’’, John Wiley, 1967.
[8] Mc Cunntock (FA) and Argon (AS), ‘’Mechanical Behavior of Materials’’, Addison Wesley (1966

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 60 guests and no members online