About Us

KEY WORDS

Surface layer, spheroidal cast iron, stress pattern.

ABSTRACT

This essay synthetically presents a selection of technological properties of ENGJS-500-7 Spheroidal cast iron castings and a selection of applications of spheroidal cast iron in the function of its chemical composition. The concept of the surface layer (SL) was defined, its classification and basic elements of its structure were provided. The essay presents the results of the Davidenkov’s method research on internal stresses in the surface layer of the cast iron castings (in weld surfaced half products appropriated for preforms and glass moulds). The results of the research clearly show that the values of stresses occurring during weld surfacing depend on the thickness of the weld surfaced layer. Moreover, the research has determined an important influence of the thickness of this layer on the stresses in the base material (core).

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 17, Issue 4, Pages 6 – 15, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  The Study of Residual Stresses in the Surface Layer

REFERENCES

[1] Technologia szkła. Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Jana Wójcickiego - Wyd. Arkady Warszawa 1987r.

[2] Podrzucki Cz. Żeliwo. Struktura, właściwości, zastosowanie. Wyd. ZG STOP, Kraków 1991r.
[3] Metaloznawstwo. Przybyłowicz. K. . WNT. Warszawa 2006r.
[4] PN-75/H-04661
[5] Stanisław, M.: Obróbka metali z materiałoznawstwem. Wyd. PWN, Warszawa 1996r.
[6] Górecka, R., Polański, Z.: Metrologia warstwy wierzchniej. Wyd. WNT 1996r.
[7] Kaczmarek, J.: Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej. Warszawa WNT 1970r.
[8] PN-M-04250:1987. Warstwa wierzchnia - Terminologia
[9] Trybologia Hebda M., Wachal, A. – WNT, Warszawa 1980r.
[10] Burakowski, T., Wierzchoń, T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT, W-wa 1995.
[11] Przegląd Mechaniczny Kaczmarek J. – Wpływ obróbki mechanicznej na własności warstwy wierzchniej. . 1962 nr 13 s. 32-39.
[12] Kaczmarek J. – Wpływ stanu naprężeń na ścieranie luźnym ścierniwem. Warszawa: WNT, 1970.
[13] Podstawy konstrukcji maszyn. Dietrich M. . Tom 1. Praca zbiorowa WNT) Rok: 2006
[14] Hebeda, M., Keller, Cz. – Dyfraktometryczna i mechaniczna metoda pomiaru naprężeń własnych w warstwie podpowierzchniowej próbek szlifowanych. Warszawa: 1963WAT nr 7 s. 131-138.

[15] Zeszyty Naukowe AGH. Hebeda M. – Wybrane metody eksperymentalnej analizy naprężeń własnych w warstwie wierzchniej. 1967 z. 22 s. 38-46.
[16] Tarcie, smarowanie i zużycie części maszyn. Hebeda M., Janecki J. – Warszawa WNT 1969r.
[17]. Katarzyński, S., Kocańda, S.,Zakrzewski, M. – Badania własności mechanicznych metali. Warzszawa WNT 1967r.
[18] Pachczyński. P – Mitutoyo PL-11001
[19] Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. Dzierwa A., Korzyński M. – Badania możliwości poprawy przez kulowanie właściwości zmęczeniowych elementów chromowanych. Poznań 2007Vol. 27 nr 1/
[20] Markowski, S., Skrzypiński, A. – Wybrane zagadnienia warstwy wierzchniej w budowie maszyn. Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza 1974r.
[21] Praca doktorska. Pakosiewicz B. – Badanie wpływu warunków skrawania przy toczeniu na stan warstwy wierzchniej i jej niektóre własności użytkowe. Politechnika Krakowska 1972r.

[22] Polański Z.. Elektroiskrowe drążenie metali elektrodami kompensacyjnymi. Warszawa WNT 1965r.
[23] Praca doktorska. Zachwieja T. – Badania niektórych zależności technologicznych w celu optymalizacji warunków elektrochemiczno-ściernej obróbki węglików spiekanych ściernicą diamentową., Akademia Górniczo-Hutnicza 1969r.
[24] Praca doktorska. Kuryło P. Badanie właściwości technologicznych i eksploatacyjnych warstwy wierzchniej odlewu z żeliwa sferoidalnego. Politechnika Poznańska 2003
[25] Młynarczyk, A., Jakubowski, J.: Obróbka powierzchniowa i powłoki ochronne. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
[26] Trebuňa, F., Masláková, K., Frankovský, P.: Residual stress measurements 2011. In:MMaMS 2011: Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems: proceedings of the 4th international conference: Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9. 2011. Košice: TU, 2011 s. 487-491. ISBN 978-80-553-0731-2
[27] Trebuňa, F., Frankovský, P., Bocko, J., Pástor, M.: New possibilities of using Photo-Stress method. 2011. In: Acta Mechanica Slovaca. Roč. 15, č. 4 (2011), s. 44-50. ISSN 1335-2393
[28] Janik, S., 2001. Analiza stanu warstwy wierzchniej odlewu z Żeliwa szarego. Editor. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Zielona Góra.
[29] Kuryło, P., Janik, S., 1999. Model warstwy wierzchniej surowego odlewu Żeliwnego – Żeliwo sferoidalne 500-7. 4-ta International Scientific Conference – Wpływ Technologii na stan warstwy wierzchniej-WW’99. Lubniewice-Gorzów Wlkp.
[30] Kuryło, P., Janik, S., 2000. Aspekty zastosowania Żeliwa sferoidalnego jako tworzywa na formy szklarskie: Rozvoj Technologie Obrabania -RTO 2000: 3. Medzinarodna vedecka konferencia. Kosice, Słowacja, Kosice, p. 39.
[31] Kuryło, P., Janik, S.; Utilization of propriety of surface layer of founding from spheroid cast irons 500-7; w: Proizvodstvo: Technologija: Ekologija - PROTEK 2002: Mezdunarodnaja naucno-prakticeskaja konferencija. Sbornik trudov konferencii. Moskva, Rosja, 2002-Moskva : MGGU “Stankin”, 2002 . ISBN 5-8037-094-0-T.
[32] Kuryło, P., Janik, S.; The abrasive wear of spheroid cast iron 500-7; Nove trendy v prevadzke vyrobnej techniky 2002: V.medzinarodna vedecka konferencia. Presov, Słowacja, 2002 .- Kosice: Fakulta vyrobnych technologii Technickej university Kosice, 2002-ISBN: 80-7099-996-3, s. 176-181
[33] Kuryło, P., Janik, S.; Utilization of propriety of surface layer of founding from spheroid cast irons 500-7: Proizvodstvo: Technologija: Ekologija - PROTEK 2002: Mezdunarodnaja naucno-prakticeskaja konferencija. Sbornik trudov konferencii. Moskva, Rosja, 2002 .- Moskva: MGGU “Stankin”, 2002 .- ISBN: 5-8037-094-0 T. 2, s. 669-675.
[34] Kuryło, P., Janik S.; Ścieralność żeliwa sferoidalnego 500-7; Studia i Materiały - (Technologia maszyn).- 2002, T. 20, nr 1, s. 245-251: bibliogr. rys. wykr. summ-(Technologia Maszyn). 2002, T. 20, nr 1, s. 245-251
[35] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Janik Stanisław, Wieczorowski Kazimierz. Wykorzystanie strefy przejściowej warstwy wierzchniej odlewu żeliwnego dla podwyższenia własności eksploatacyjnych wyrobu. 1995, z. 44.

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 28 guests and no members online