About Us

KEY WORDS

Environmental engineering education, environmental education, environmental awareness, responsible attitude, environmental attitude.

ABSTRACT

The objective of environmental engineering BSc education is to develop competences like complex system approach, problem recognition and resolution, lifelong learning and responsible attitude for the environment in addition to high level scientific knowledge. To achieve this goal, besides professional academic training, environment education needs to be implemented, where project pedagogy –as the strategy of environment pedagogy- can be efficiently applied. The study aims to prove the effectiveness of project education in terms of professional knowledge as well as in environmental attitudes by the results of project „Load of impurities in low water streams” validated by two-group environmental pedagogy experiment. Based on the results it can be stated, that project pedagogy can be well integrated with traditional pedagogical methods and may become their efficient supplement in environmental engineering BSc education.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 16, Issue 3, Pages 52 – 61, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Results of Project Pedagogy at Environmental Engineerig Education of Óbuda University

REFERENCES

[1] KOVÁTS-NÉMETH Mária: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig, Comenius Kft., Pécs, 2010. 206. p.

[2] RÉTHY Endréné: Motiváció és az önszabályozó tanulás In: (Réthy Endréné szerk.): A tanítás-tanulás hatékony szervezése. Adalékok a jó gyakorlat pedagógiai alapjaihoz,
Educatio KHT, Bp., 2008. 63-76. p.
[3] FALUS Iván: Az oktatás stratégiái és módszerei In: (Falus Iván szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003. 280. p.
[4] RADNÓTI Katalin: Milyen oktatási módszereket alkalmaznak a pedagógusok a mai magyar iskolában in: (Kerber Zoltán szerk.): Híd a tantárgyak között Országos Közoktatási Intézet, Bp., 2006. 135. p.
[5] NÉMETHNÉ KATONA Judit: A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése a Máriaremetei-szurdokvölgy
példáján Doktori (PhD) értekezés NyME Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola, témavezető: Dr. Berki Imre egyetemi docens, Sopron, 2006. 37. p.
[6] DUNLOP, R. E.- VAN LIER, K. D. - MERTIG, A. G. - JONES, R. E.: Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale, Journal of Social Issues Vol. 56, No. 3,2000. 432-433. p.
[7] VARGA Attila: A környezeti nevelés pedagógiai, pszichológiai alapjai, Doktori PhD disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi
Doktori Iskola, Konzulens: Nahalka István, Budapest,2004. 70. p., 69. p.
[8] PERÉNYINÉ SOMOGYI Angéla: A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai, Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés, Témavezető: Kovátsné Dr. habil Németh Mária főiskolai tanár, Sopron, 2011. 71.

p., 174. p.

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 37 guests and no members online