About Us

KEY WORDS

Photoelastic coating method, medical model, cranial syndesmosis

ABSTRACT

The article describes the methodology of applying optically sensitive coatings on medical models, e.g. the models of the upper skull and cranial syndesmosis. The article also lists all of the most important problems that may occur during this process and the methods of solving them. Also, the new approach towards applying optically sensitive coating on the cranial syndesmosis models is introduced. The correct application of the coating is one of the most important issues of the photoelastic research, as it leads to the proper determination of the stress distribution in complex elements of medical models, such as models of the upper part of human skull.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 16, Issue 4, Pages 68 – 74, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  The Methodology of Application of Optically Sensitive Coatings in the Photoelastic Tests of Medical Models

REFERENCES

[1] Doroszkiewicz R. S. Elastooptyka. Stan i rozwój polaryzacyjno-optycznych metod doświadczalnej analizy naprężeń. Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PWN, Warszawa – Poznań 1975,

[2] Hossdorf H.: Statyka modelowa. „Arkady”, Warszawa 1975,
[3] Kopecki H.: Problemy analizy stanów naprężenia ustrojów w świetle badań eksperymentalnych metodami mechaniki modelowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 78, Mechanika, z. 26, Rzeszów 1992,
[4] Kopkowicz M.: Metody doświadczalne badań konstrukcji. Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003.
[5] Kudasik T.: Konstrukcyjne uwarunkowania rozkładu naprężeń w kołach podatnych zębatych przekładni falowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2005.
[6] Mijał M.: Synteza falowych przekładni zębatych. Zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne. Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999.
[7] Pindera J. T.: Zarys elastooptyki. PWT, Warszawa 1953.

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 21 guests and no members online