About Us

KEY WORDS

Modular Machine, Rotation Module, Robotic Manipulator, Curved Rotary Module, Modular Construction, Robot Workspace, Serial Robot.

ABSTRACT

The article deals with the mechanics of modular machines and examines in detail the parameters of the principle of joining newly designed curved rotary modules into homogeneous serial kinematical chain with five degrees of freedom of movement. The result of analysis is generated workspace built on the basis of 60° curved rotary module with unlimited rotation for a serial kinematical structure with homogeneous 5DOF.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 15, Issue 1, Pages 44 – 49, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Curved rotary module for modular construction of motion structures

REFERENCES

[1] Svetlík, J., Demeč, P., Turisová, R., Rotačný modul na stavbu modulárnych strojov: úžitkový vzor: prihláška č. 99-2010, Banská Bystrica: ÚPV SR, 2010. 12 s

[2] Mostýn V., Skařupa J., Teorie prúmyslových robotú, In: Vienala pre Edíciu vedeckej a odbornej literatúry Strojníckej fakulty TU v Košiciach, 146s, 2000, ISBN 80-88922-35-6
[3] Kreheľ, R., Dobránsky, J., Uplatnenie simulačného systému v procese experimentálneho merania, 2009. In: Jemná mechanika a optika., Vol. 54, no. 11-12 , p. 329-331.,

ISSN 0447-6441
[4] Baron, P., Kočiško, M: Aplikácia počítačovej podpory katastra rizík technických zariadení. In: Zborník z vedeckej konferencie Nové smery vo výrobných technológiách, FVT Prešov, 2004, s. 410 – 413, ISBN 80–8073–136–5
[5] Khouri, S., Kyseľová, K., Al-Zabidi, D.: Restructuring an enterprise by implementing a complex information system as a tool for securing its further prosperity, 2009. In: Ekonomika irvadyba: aktualijos ir perspektyvos., Vol. 14, no.1, p. 152-158., ISSN 1648-9098
[6] Svetlík, J., Fedorčáková, M.: Progresívne typy robotov. In: Transfer inovácií. č. 11, SjF TU v  Košiciach, 2008, str. 216-218, ISSN 1337-7094

[7] Lešková, A., Švač, V.: Aplikácia modulových stavebnicových systémov pri realizácii skúšobných stendov. In: Transfer inovácií: Špecializovaná publ., vedecko-technické
výstupy grantových úloh. Košice: TU-SjF, 2003,s. 18-19
[8] Kočiško, M: Výskum v oblasti počítačovej podpory výrobných technológií. In: Strojárstvo, Media/ST, Žilina, 5/2007, s.141, ISSN 1335-2938
[9] Marcinčin, J. N., Zajac, J., Kočiško, M., Baron, P.: Solid Edge v19+v20, FVT TU Prešov, 2008, 312s., ISBN 978-80-553-0050-4
[10] Šebo, J., Fedorčáková, M., Jurčišin, R.: Basic indicators of measuring productivity and their application on machinery production orders, In: Intercathedra: Annual scientific bulletin of plant- economic department of the european technology university studies. no. 2009, str. 132-136, ISSN 1640-3622

[11] Dobránsky, J.: Automatizácia procesu dopravy vstupnej suroviny do linky v technológii balenia tavených syrov. In: Automation in production
planning and manufacturing, SjF TU Žilina, 2006, s. 27-32, ISBN 80-8070-537-2
[12] Fedorčáková, M.: Logistické racionalizačné technológie, In.: Inovatívne projektovanie demontážnych procesov a systémov, zborník študijných materiálov 2009, TU v Košiciach,
978-80-553-0275-1
[13] Naščáková, J., et al.: Appcom as a flexible industry solution for managing modern IT infrastructure, In: Annals of MTeM for 2007 and proceedings of the 8th international conference Modern Technologies in Manufacturing., Cluj-Napoca: MTeM, 2007, p. 299-302, ISBN 9739087833

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 41 guests and no members online