About Us

KEY WORDS

Residual Stress, Hole-Drilling, Strain Gage.

ABSTRACT

The hole-drilling method has wide application in solving of various tasks resulting from practice. On the Department of Applied Mechanics and Mechatronics of Technical university of Košice were solved many problems on the basis of contracts on which we could verify our theoretical knowledge from the area of determination of residual stresses. The paper is devoted to using of program MEZVYNA (Šarga, 2005) to determination of residual stresses by the hole-drilling method. The program was developed on the above-mentioned department.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 15, Issue 2, Pages 14 – 20, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Using of Program Mezvyna for Measurement of Residual Stresses to Solving Practical Problems

REFERENCES

[1] ASTM Standard E837-01, norma USA pre meranie zvyškových napätí

[2] Šarga, P.: Riadenie odvŕtavania a vyhodnocovania zvyškových napätí, DDP TU v Košiciach, September 2005 

[3] Trebuňa, F. a kolektív: Expertíza tabúľ provizórneho hradenia vtokov tg1 a tg2 vo ve Ružín I, Košice, 2004
[4 ]Trebuňa, F. a kolektív: Kmitanie stojana konvertora, Košice, 2005 

[5] Trebuňa, F. a kolektív: Smery a veľkosti zvyškových napätí konštrukčných za tepla valcovaných plechov, Košice, 2005
[6] Trebuňa, F. a kolektív: Určenie zvyškovej životnosti potrubných dvorov, Košice, 2004
[7] Trebuňa, F., Šimčák, F.: Kvantifikácia zvyškových napätí tenzometrickými metódami. Grafotlač, Prešov, 2005. 134 str., ISBN 80-8073-227-2

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 73 guests and no members online