About Us

KEY WORDS

plasma technology; syngas; combustion engine

ABSTRACT

The paper is aimed at describing the innovative possibility of the thermal treatment of selected types of waste using plasma reactor as a new progressive and promising technology. Attention is also given to energy recovery of mixed synthesis gas by combustion engines.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 20, Issue 2, Pages 48 – 54, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Analysis of Possibilities for Energy Recovery of Gaseous Products from the Gasifying Technologies

REFERENCES

[1] Čarnogurská, M., Lázár, M. (2013). Plazmové spracovanie a zhodnocovanie odpadu. Košice: TU, ISBN 978-80-553-1514-0.
[2] Jílek, J. (1953). Moderní způsoby zplynování paliv kyslíkem. Praha: Státní nakladatelství technické literatury.
[3] Martišovitš, V. (2006). Základy fyziky plazmy. Učebný text pre 3. ročník magisterského štúdia. UK Bratislava, ISBN 80-223-1983-X.
[4] Imriš, I., Klenovčanová, A. (2009). The plasma gasification and smelting unit. Acta mechanica Slovaca, vol. 13, vol. 2, p. 6-11.
[5] Lukáč, L., Kuna, Š., Kizek, J., Repášová, M. (2013). Design of methodology for wood chips moisture estimation determined for gasification. Experimental fluid Mechanics 2013, p. 429-432.
[6] Kočanová, S., Lukáč, L., Széplaky, D., Lazić, L. (2014). The impact of contaminated biomass for the formation of emission in the combustion process of producer gas in the cogeneration. The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetic 2014, p. 123-127.
[7] Čarnogurská, M., et. al. (2015). Measurement and evaluation of properties of MSW fly ash treated by plasma. Measurement, vol. 62, p. 155-161.
[8] Lázár, M., et. al. (2015). High-temperature gasification of RDF waste and melting of fly ash obtained from the incineration of municipal waste. Acta Polytechnica, vol. 55, vol. 1, p. 1-6.

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 30 guests and no members online