Volume 18, Issue No.2

KEY WORDS

Dual-power path gearing; calculations of strength, FEM, stress analysis.

ABSTRACT

The paper contains a strength analysis of gears in a dual-path gearing made of plastic. Calculations were carried out using Abaqus program by means of Finite Element Method (FEM). Due to the fact that the dual-path gearing had wheels with straight teeth, it was possible to simplify the calculations using two-dimensional models. In the carried out FEM analysis, stress distribution was determined on models of pinions and gears, paying particular attention to key points like teeth feet or their side surfaces. Conclusions obtained as a result of the analysis will make it possible to introduce conceivable changes in the structure of the designed gearing already at the stage of modelling. This will allow for significant time and financial savings in comparison to traditionally carried out experiments using physical models.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 18, Issue 2, Pages 14–19, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Strength Calculations of Dual-power Path Gearing with FEM

REFERENCES

[1] Baláž M., Mohamad Al Ali: Simulation of experimental test using 3d modelling, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARITY IN THEORY AND PRACTICE ITPB - NR.: 1/2013,
[2] Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
[3] Budzik G., Kozik B., Pacana J.: Determining of model similarity for flexsplaine of harmonic drive with the use of FEM and extensometer method, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No 2 (2009),
[4] Daneshjo. N.: Computers Modelling and Simulation, Adv. Mat. Res. 463/64 (2012).
[5] Jaśkiewicz Z., Wąsiewski A.: Przekładnie walcowe, Tom I. Geometria, wytrzymałość, dokładność wykonania, WKŁ,Warszawa 1992.
[6] Kleiber M.: Komputerowe metody mechaniki ciał stałych, PWN, Warszawa 1995.
[7] Mijał M., Kudasik T.: Wyznaczanie rozkładu naprężeń w kołach podatnych zębatych przekładni falowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 232, Mechanika z. 69 (2006).
[8] Mohamad Al Ali: Analysis of plastic zones during the welding process, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARITY IN THEORY AND PRACTICE ITPB - NR.: 3/2014.
[9] Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda Elementów Skończonych w Mechanice Konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
[10] Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.

Latest Issue

ams 2 2016

Download