Volume 19, Issue No.2

KEY WORDS

surface layer, reaction zone, transition zone, hardness

ABSTRACT

The paper defines the scope and character of the surface layer of castings made of selected types of cast iron with special consideration of on spheroidal cast iron. The study also showed that on the basis of the distribution of hardness along the casting core, it is possible to define the distribution of structures and the reach of the surface layer of a cast iron casting.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 19, Issue 2, Pages 12–16, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  The Importance of a Surface Layer of a Cast ...

REFERENCES

[1] Bechný L.: Erhühung der Quality gegossener Werkstoffe durch die Schmelzfiltration, Berichte Praxis HTW Dresden 1-95, s. 31.

[2] Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwie. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT Warszawa 2002.

[3] Janik S.: Zmiany wybranych wskaźników skrawalności warstwy wierzchniej odlewów z żeliwa szarego wykonanych w różnych masach formierskich, Praca doktorska, Politechnika Poznańska 1978.

[4] Janik S., Wieczorowski K., Rozkład twardości w warstwie wierzchniej surowych odlewów z ZL250, IV Og. Konf. N-T, Zielona Góra, 1979.
[5] Janik S., Wybrane własności warstwy wierzchniej odlewu żeliwnego, XIII Symp. Tribolog., Częstochowa - Poraj, 1984.
[6] Janik S., Wieczorowski K., Wykorzystanie właściwości strefy przejściowej warstwy wierzchniej odlewu żeliwnego dla podwyższenie własności eksploatacyjnych wyrobu, V Konf. N-T, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 1995.
[7] Kuryło P.: Badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych warstwy wierzchniej odlewu z żeliwa sferoidalnego; Praca doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2003.
[8] Prace Instytutu Odlewnictwa zeszyt 1-2. Seminarium pt.” Odlewnictwo w Polsce i na Świecie”. Biuletyn instytutu odlewnictwa - Kraków 1998.1/98
[9] Podrzucki Cz.: Żeliwo- struktura, właściwości, zastosowanie, wyd. ZG STOP, tom 1, Kraków 1991
[10] Przegląd Odlewnictwa 7/97 Jerzy Piaskowski, Pięćdziesiąt lat żeliwa sferoidalnego w polskim odlewnictwie]
[11] Przegląd Odlewnictwa 1/2001 wg. Ministry of International Trade and Industry, Yearbook of Machinery Statistics and Yearbook of Iron and Steel Statistics. Wydawnictwo: Annual Statistics of Materials – processing Industries of Japan, 1999. The Sokeizai Center.
[12] Sobczak J. Prognozy i trendy rozwojowe w odlewniach światowych i krajowych. Praca zbiorowa. Wyd. Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Kraków 2012.
[13] Tabor A. Polskie urządzenia do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego. Nasza Politechnika. Dwumiesięcznik. Gazeta Politechniki Krakowskiej. Nr 3.

Latest Issue

ams 2 2016

Download