Volume 19, Issue No.2

KEY WORDS

Press, electropneumatics, bendig, automation

ABSTRACT

The paper presents a pneumatic three-cylinder press designed for the formation of elements made of steel sheet with the cold working method. Pipe clamps supporting pipes are the elements to be formed. The paper presents the press construction, its application, basic parameters including obtained load, as well as an electropneumatic system controlling the press together with its electric system. Manual control of the press as well as its automatic work mode were assumed.
The paper does not include a pneumatic system doubling the work of the electropneumatic system because of its complexity.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 19, Issue 2, Pages 36–41, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Pneumatic Press for Cold Bending of Metal Elements for Cold Bending of Metal Elements

REFERENCES

[1] Erbel, S., Kuczyński, K., Marciniak, Z., (1986). Techniki wytwarzania- obróbka plastyczna, PWN, Warszawa.

[2] Górecki, A., (2002). Technologia Maszyn. WSiP, Warszawa.
[3] Marciniak, H.,(1983). Projektowanie procesów technologicznych, Wydawnictwo PWr, Wrocław.

[4] Szenajch, W., (1997). Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, Warszawa.

[5] Świder, J., Baier, A., Kost, G., Zdanowicz, R., (2008). Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych – układy pneumatyczne i

elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym (PLC), Wydawnictwo PŚl, Gliwice.

[6] Węsierski, Ł. (1990), Podstawy pneumatyki, Wydawnictwo AGH, Kraków.

[7] Węsierski, Ł., Łebkowski, P.,(1989), Zbiór zadań z projektowania układów pneumatycznych, OBREiUP, Kielce.

[8] Kamo-Libio, M., (2015), Projekt konstrukcyjny i technologiczny pneumatycznej giętarki do plastycznego kształtowania blach , Uniwersytet Zielonogórski, Zielona

Góra.

[9] EMG pneumatic Press corporate – Catalogue, dane z 2015 roku.

[10] Kraftpressar – Pneumatisska presar – Catalogue, dane z 2015 roku.

[11] Tomczak, J., Bartnicki J., Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej, from: http://bc.pollub.pl/Content/1369/maszyny.pdf

[12] Bass Polska. Prasy hydrauliczne warsztatowe i hydrauliczno-pneumatyczne, from: http://www.basspolska.com

[13] Germantech. Giętarka do rur, from: http://germantech.pl/product-pol-26962-02026962-Gietarka-do-rur-pneumatyczna-GermanTech-3-16-T.html

[14] Virgala, I., Frankovský, P., Kenderova, M. (2013). Friction Effect Analysis of a DC Motor. In: American Journal of Mechanical Engineering, 1(1), 1-5.

[15] Gmiterko, A., Virgala, I., Vacková, M.: Dynamic Analysis of the Two-Mass System to Imitate Rectilinear Motion of a Snake. In: Acta Mechanica Slovaca. Roč. 14, č. 4 (2010), s.74-81.

Latest Issue

ams 2 2016

Download